Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. Per 1 januari 2013 is deze wetgeving ingevoerd met de bedoeling dat (middel) grote werkgevers financieel verantwoordelijk worden voor zieke flex-medewerkers. Deze vangnetters zorgen namelijk voor circa 50% van alle WIA-instroom terwijl zij maar 20 tot 25% van de totale beroepsbevolking uitmaken.

De (middel) grote werkgevers gaan als gevolg van deze wetgeving een hogere gedifferentieerde premie betalen als een (ex) werknemer in de Ziektewet komt, ook gaan zij een hogere WGA-flex premie betalen als deze medewerker uiteindelijk vanuit de Ziektewet instroomt in de WIA.  De (ex) werkgever wordt op deze manier dubbel beboet als deze situatie zich voordoet. 

De samenvoeging van WGA-vast én WGA-flex per 1-1-2017

Vanaf 2017 zijn beide onderdelen samengevoegd tot één WGA-premie. Het onderscheid tussen vast en flexibel is verdwenen en omgevormd tot één premie; de WGA-lasten. Los daarvan betaalt u als werkgever ook nog ZW-lasten. Uw premiepercentage stijgt als u als werkgever instroom in de ZW en/of de WGA veroorzaakt. Op deze manier wil de overheid bereiken dat u door middel van deze financiële prikkel uw verantwoordelijkheid neemt en zich maximaal inspant om uw zieke medewerker weer aan het werk te helpen en/of te houden. Zeker de groep vangnetters vormt een groot probleem vanwege de hoge instroom. 

Is dit een kans of een bedreiging?

Wij zijn van mening dat deze wet u veel kansen biedt, u kunt besluiten om het heft in eigen handen te nemen. Indien u de keuze maakt om niets te doen dan zullen de sancties alleen maar hoger worden dus dit is eigenlijk geen optie. Door een adequaat verzuimbeleid en vooral ook een ZW- en WIA-beleid in te richten op organisatorisch niveau kunt u meer zicht en grip krijgen waardoor u niet meer voor vervelende verassingen komt te staan. Daarnaast kunt u de keuze maken om deze risico’s te verzekeren op de private markt (voor de ZW kunt u ook eigen risicodrager worden zonder verzekering). 

Waarom kiezen voor de specialisten van RST?

  • Wij helpen u bij het opzetten en inrichten van een adequate verzuimregistratie, ZW en WGA-situaties waardoor uw inzicht vergroot wordt en de kans op onverwachte boetes wordt verkleind.
  • Wij assisteren u met het controleren en het uitvragen de no-risk status van uw medewerkers waardoor we u mogelijk veel geld kunnen besparen door de teveel afgedragen premies terug te halen bij het UWV.