Als (middel) grote werkgever draagt u premies af aan het UWV voor de WGA- en ZW-premies. Zodra er sprake is van langdurig verzuim gevolgd door instroom in de WIA (en/of instoom in de WIA vanuit de ZW) krijgt u altijd twee jaar later de rekening gepresenteerd door middel van een (forse) verhoging van één van de premies en soms zelfs beide premies. Indien u via het UWV voor dit risico bent verzekerd dan bent u, los van de boetes die volgen op de instroom, afhankelijk van het UWV met betrekking tot de re-integratie van uw zieke medewerker. Zoals we allemaal weten is het UWV de afgelopen jaren door alle bezuinigingen onderbezet geraakt en kunnen zij op vele fronten de werkdruk niet meer aan. Hierdoor krijgt de re-integratie van langdurig zieke medewerkers veelal niet de aandacht die nodig is om uw schadelast te beperken.

Op deze manier stijgen uw lasten als werkgever aanzienlijk en bent u als grote werkgever afhankelijk van het UWV. De vraag is of dit een wenselijke situatie is.

Indien u zelf de regie in handen neemt door eigen risicodrager te worden dan bent u niet meer afhankelijk van het UWV voor wat betreft de re-integratie, én bent u van het boetesysteem af. U betaalt geen gedifferentieerde premies meer aan het UWV én de begeleiding van zieke (ex) medewerkers wordt door een private partij uitgevoerd waardoor het verzuim aantoonbaar minder lang duurt dan wanneer deze begeleiding wordt verzorgd door het UWV. Hierdoor houdt u de regie en grip op deze situatie in plaats en bent u niet meer afhankelijk van het UWV. Dit heeft als groot voordeel dat uw (verzekerings)kosten beheersbaar blijven.

Is het altijd beter om eigen risicodrager te worden?

Dat hangt zeer sterk van uw situatie af! Bent u eigenrisicodrager geweest en onlangs teruggekeerd naar het UWV? In dat geval moet u verplicht drie jaar bij het UWV verzekerd blijven voordat u weer eigen risicodrager kunt worden. Ook de hoogte van de af te dragen premies speelt een zeer belangrijke rol. In sommige gevallen is financiering door het UWV veel voordeliger dan privaat verzekeren.

Waarom kiezen voor de specialisten van RST?

  • Heldere rapportage met doorrekening van diverse scenario’s die afgestemd zijn op uw persoonlijke situatie waardoor u een weloverwogen besluit kunt nemen.
  • Ook begeleiden wij u als u publiek (UWV) verzekerd blijft waardoor u meer grip heeft.