Als (middel) grote werkgever draagt u premies af aan het UWV voor de WGA- en ZW-premies. Zodra er sprake is van langdurig verzuim gevolgd door instroom in de WIA (en/of instoom in de WIA vanuit de ZW) krijgt u altijd twee jaar later de rekening gepresenteerd door middel van een (forse) verhoging van één van de premies en soms zelfs beide premies. Indien u via het UWV voor dit risico bent verzekerd dan bent u, los van de boetes die volgen op de instroom, afhankelijk van het UWV met betrekking tot…

Lees meer

Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. Per 1 januari 2013 is deze wetgeving ingevoerd met de bedoeling dat (middel) grote werkgevers financieel verantwoordelijk worden voor zieke flex-medewerkers. Deze vangnetters zorgen namelijk voor circa 50% van alle WIA-instroom terwijl zij maar 20 tot 25% van de totale beroepsbevolking uitmaken.

De (middel) grote werkgevers gaan als gevolg van deze wetgeving een hogere gedifferentieerde premie betalen als een…

Lees meer