Het loont om werknemers te helpen hun werk en zorgtaken te combineren. Uit onderzoek blijkt dat door ‘zorgvriendelijk werkgeverschap’ het verzuimpercentage lager wordt.

Werkgevers kunnen op verzuimkosten besparen door werknemers te helpen bij het combineren van werk en zorgtaken. Dat is de uitkomst van de top ‘Arbeid en Zorg’ van de ministeries van SZW, OCW en VWS. Om werkgevers te helpen met het ontwikkelen van zorgvriendelijk personeelsbeleid, liet het ministerie van SZW de (http://www.zorgvriendelijk.nl) online scan ‘Zorgvriendelijk Werkgeverschap’ maken. Werkgevers kunnen met de quickscan zelf nagaan of er in hun organisatie voldoende mogelijkheden zijn om werk en zorg te combineren.

Zorgvriendelijke werkgever 25% minder verzuim

Uit onderzoek van WOMEN Inc. en Great Place to Work (GPTW) blijkt dat zorgvriendelijk werkgeverschap meer oplevert dan lagere ziektekosten. Organisaties die flexibel omgaan met zorgtaken zoals mantelzorg, hebben gemiddeld 25% minder ziekteverzuim, 1,3% meer omzetgroei, en 2% minder personeelsverloop.

Werknemers kunnen natuurlijk gebruikmaken van de bestaande regelingen voor kortdurend en langdurend zorgverlof, maar daar hebben bijvoorbeeld mantelzorgers niet genoeg aan. Een oplossing kan zijn dat een werknemer flexibele arbeidstijden kan hanteren of vaker thuis mag werken.