Door de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans is op 1 januari 2020 is de berekeningsmethode van de transitievergoeding gewijzigd op een aantal punten gewijzigd. Het ministerie van SZW heeft een factsheet uitgebracht met uitleg en rekenvoorbeelden.

 

Een aantal in het oog springende wijzigingen zijn:

  • Vanaf 1 januari 2020 geldt dat vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op de transitievergoeding bestaat. Voor de berekening van de transitievergoeding wordt uitgegaan van het hele dienstverband en wordt niet meer afgerond op halve jaren.
  • Daarnaast is met ingang van 1 januari 2020 de overgangsregeling voor werkgevers met minder dan 25 werknemers vervallen. De uitzondering dat zij in geval van een slechte financiĆ«le situatie de dienstjaren voor 1 mei 2013 bij de vaststelling van de transitievergoeding niet hoeven mee te tellen, is niet meer van toepassing.
  • Ook is de hogere transitievergoeding voor werknemers van 50 jaar of ouder vervallen. Werknemers die bij ontslag een dienstverband van langer dan 10 jaar hadden, kregen een half maandsalaris aan vergoeding per half dienstjaar na hun 50e jaar, mits hun werkgever 25 of meer werknemers had. Vanaf 1 januari 2020 vallen deze werknemers onder de algemene regeling.
  • Zie voor meer informatie en rekenvoorbeelden bijgaand: factsheet transitievergoeding