De regering wil met deze wet stimuleren dat het voor werkgevers aantrekkelijker is om werknemers een vast contract aan te bieden. De WAB regelt ook dat het eenvoudiger en goedkoper wordt om werknemers te kunnen ontslaan met een vast contract.

De regering wil dit bereiken door een reeks van maatregelen, met name door flexibele arbeid duurder te maken en vaste arbeid goedkoper.

 

Welke maatregelen staan u onder andere te wachten:

 • De ketenbepaling wordt weer verruimd (maximaal 3 contracten in drie jaar);
 • De pauze tussen contracten wordt zes maanden (met uitzonderingen vanuit de CAO en of onderwijs);
 • Permante beschikbaarheid van oproepkrachten wordt aangepakt (minimaal vier dagen van tevoren oproepen en doorbetalingsplicht bij afzeggen binnen 4 dagen);
 • Na 12 maanden is werkgever verplicht om een aanbod te doen aan oproepkrachten op basis van de gemiddelde arbeidsomvang van de voorgaande 12 maanden;
 • Werknemer sop payrollbasis krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als voor de  werknemers die in dienst zijn van de opdrachtgever;
 • Ontslaggrond wordt verruimd voor werkgevers (nu ene combinatie van ontslaggronden mogelijk);
 • Werknemers krijgen recht op transitievergoeding vanaf de éérste werkdag (nu pas nog vanaf 2 jaar)
 • Opbouw van transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden;
 • De WW premie wordt voordeliger voor werkgevers met werknemers die ene vast dienstverband hebben (en veel duurder voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd 5% punten verschil!)
 • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte.

 

Het is dus zaak om nu al rekening te houden met de invoering van de WAB!

 • Welke contracten kunnen er na 2020 nog worden verlengd op basis van de nieuwe wetgeving en welke contracten worden automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd? Maak dit nu al inzichtelijk;
 • Maak inzichtelijk voor welke tijdelijke contracten u de hogere WW premie moet gaan afdragen vanaf 1-1-2020 en kunt u deze niet voor die tijd omzetten in vaste contracten?
 • Kijk naar de onderbrekingspauze bij alle nieuwe arbeidscontracten, nu nog drie maanden vanaf 1-1-2020 weer zes maanden;
 • Let op dat u als werkgever aanbiedingsplicht hebt, maak inzichtelijk voor welke contracten dit van toepassing is;
 • Zorg dat uw arbeidscontracten op orde zijn, bij een controle op de lagere afdracht van de WW premies dienen bij een controle de arbeidscontracten aan te sluiten;
 • U dient op de salarisstrook inzichtelijk te maken of het een werknemer is met een contract voor bepaalde tijd v.s. een contract voor onbepaalde tijd, welke acties dient u nu al te ondernemen?
 • Bekijk heel specifiek in welke gevallen het gunstig is om het arbeidscontract en de verschuldigde transitievergoeding voor 1-1-2020 uit te voeren en in welke gevallen dit (veel) gunstiger uitvalt indien u deze exercitie uitvoert na 1-1-2020;

 

Al met al veel wijzigingen met veel impact op uw organisatie! Laat u op tijd bijstaan door een specialist en voorkom achteraf dat u in de problemen komt. Immers een goede voorbereiding is het halve werk.

Indien u nadere informatie wenst over dit onderwerp en de mogelijke impact die deze maatregelen hebben op uw bedrijfsvoering, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen om deze zaken inzichtelijk te maken. Eén berichtje naar is voldoende.