UPDATE! (september 2018)

 

Het kabinet stopt met het uitwerken van het plan voor loondispensatie in de Participatiewet en start een breed offensief om mensen met een arbeidsbeperking die langs de kant staan aan het werk te helpen.

 

Kern van het offensief is dat het kabinet gaat inzetten op het vereenvoudigen van regels voor werkgevers, het lonend maken van (meer) werken voor mensen met een beperking, ook als zij in deeltijd werken en ervoor zorgen dat werkgevers en mensen die op zoek zijn naar een baan elkaar beter gaan vinden. Staatssecretaris Tamara van Ark houdt onverminderd vast aan het doel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

 

Uit de verkenning in de afgelopen maanden is gebleken dat het niet mogelijk is om het oorspronkelijke voorstel voor loondispensatie in de Participatiewet zo in te richten dat het zowel voor werkgevers als werknemers simpeler en beter wordt. Ook zou de invoering een erg lange aanlooptijd vragen waardoor mensen lang in onzekerheid zouden zijn.

 

Meer dan de helft van de mensen met een arbeidsbeperking zit momenteel thuis. Dat heeft verschillende oorzaken. Werkgevers hebben te maken met complexe regels, wat hen belemmert om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Voor mensen met een beperking die in deeltijd werken loont werken niet altijd, omdat het loon verrekend wordt met een uitkering. Bovendien werken gemeenten vaak met heel veel verschillende regels.

Wat moet er verbeteren?

In de discussie over het aan werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking is duidelijk geworden wat er moet verbeteren:

  • Werken met loonkostensubsidie moet lonen, ook voor mensen die in deeltijd werken;

  • De matching tussen werkgevers en werknemers moet een extra impuls krijgen;

  • De regels rond banenafspraak en quotum moeten eenvoudiger worden;

  • De Wajongregels moeten logischer worden en mensen die gaan studeren of meer werken stimuleren;

  • Beschut werk moet een extra impuls krijgen.De link naar de kamerbrief

In de brief van Tamara van Ark aan de Kamer staat een eerste uitwerking. De komende periode gaat ze daar met betrokken partijen verder mee.

 

De link naar de kamerbrief:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/07/kamerbrief-breed-offensief-om-meer-mensen-met-een-beperking-aan-werk-te-helpen