loonkostensubsidie loondispensatie
In de regeringsplannen is een passage opgenomen die veel stof doet opwaaien. De loonkostensubsidie wordt vervangen door loondispensatie.

What’s in a name?

Loonkostensubsidie:

Een werkgever betaalt minimaal het minimumloon aan een medewerker die binnen de participatiewet (mensen met een arbeidsbeperking) eigenlijk niet in staat is om het minimumloon te verdienen. Het verschil in loonwaarde wordt door de overheid gecompenseerd in de vorm een loonkostensubsidie. Deze regeling is in 2015 ingegaan. 


Loondispensatie:
 

Onder deze regeling betaalt een werkgever de reële loonwaarde en dat kan dus een loon zijn lager dan het minimumloon. In paats dat de werkgever een subsidie krijgt, ontvangt nu de werknemer als compensatie een aanvulling op dit “te lage loon” vanuit het UWV en of de gemeente. Volgens staatsecretaris Van Ark is deze maatregel nodig omdat het nu vaak onduidelijk is hoe deze regelingen werken en omdat volgens Van Ark werkgevers behoefte hebben aan eenduidige regelgeving. Het zou niet gaan om een bezuiniging, maar om een herallocatie van de beschikbare overheidsgelden.


Maar het is wel degelijk een verschil van dag en nacht voor werkgevers en een verkapte bezuiniging!

Werkgevers, laat u geen zand in de ogen strooien!

Want met de loonkostensubsidie had en heeft u recht op een andere compensatie, namelijk het Lage Inkomensvoordeel (LIV). Indien u de betreffende medewerker met een arbeidsbeperking namelijk het minimumloon betaalt, dan heeft u binnen de Wet tegemoetkoming loondomein recht op de subsidie LIV. En dat is toch een bedrag van € 2.000,- per jaar zolang u de medewerker in dienst heeft.

Als u echter onder de nieuwe regeling van de loondispensatie een lager loon gaat betalen dan het minimumloon, heeft u als werkgever géén recht meer op de LIV subsidie. Het addertje onder het gras! 

Op dit moment is er becijferd dat er met de nieuwe regeling structureel € 18.000.000,- bespaard gaat worden op de LIV uitkeringen. Hoezo geen verkapte bezuiniging! 


Wat kan ik als werkgever doen?

De beoogde ingangsdatum van de loondispensatieregeling is vastgesteld op 1 juli 2019. Het gaat daarbij om nieuwe arbeidsrelaties. Volgens de staatssecretaris blijven bestaande arbeidsrelaties onder de oude regeling van de loonkostensubsidie vallen.

Let er als werkgever op dat, wanneer u een werknemer uit deze doelgroep aanneemt u hem/haar tenminste het minimumloon betaalt. Op die manier houdt u recht op de LIV subsidie.