28 juni 2017

Indien één van uw medewerkers langdurig ziek wordt, is het al lange tijd verplicht om een zg. 42e week melding te doen bij uw inkomensverzekeraar. Hierbij doelen we onder andere op de verzekering(en) voor het Eigen risicodragerschap van de WGA, de WIA-bodem verzekering, de WGA-hiaat verzekering, de WIA-excedent verzekeringen en overige inkomensverzekeringen. So far so good zou je zeggen, niets is echter minder waar!

De bedrijven die al een 42e week meldingsprotocol hebben doen er verstandig aan om deze zo spoedig mogelijk uit te breiden c.q. aan te passen. Sinds januari (?) 2017 is er een risico is bijgekomen waardoor men gemakkelijk kan vergeten om deze melding te doen.

Tot 2017 waren/zijn veel werkgevers veelal privaat verzekerd voor de WGA waarbij een medewerker in vast dienstverband kon instromen in de WIA bij langdurige ziekte. Indien dit het geval was dan diende de werkgever verplicht een 42e week melding richting de inkomensverzekeraar te verzorgen op straffe van een eventuele afwijzing van een WGA-uitkering door de verzekeraar met alle gevolgen van dien. Uiteraard hebben wij onze klanten gewezen op deze verplichting vanuit de verzekeraar(s) en daar waar nodig assistentie verleend.

Nu vanaf 1-1-2017 medewerkers met een flexibel arbeidscontract ook voor rekening en risico van de WGA-eigenrisicodrager verzekering komen (omdat de WGA-vast en de WGA-flex vanaf 1-1-2017 zijn samengevoegd) dient ook voor FLEX-medewerkers een 42e week melding gedaan te worden.

 

Wat is het grote probleem dan?

 

Medewerkers met een flex contract die ziek uit dienst gaan verdwijnen veelal uit beeld van de (ex) werkgever omdat deze mensen dan recht hebben op een ZW-uitkering vanuit het UWV. Hier schuilt het grote gevaar want het UWV doet uiteraard geen 42e week melding aan de verzekeraar. Het gevolg hiervan kan zijn de (ex) medewerker vanuit de ZW toch de WGA instroomt en op dat moment dient de verzekeraar 10 jaar lang de WGA-vervolguitkering te verzorgen. U raadt het al: als er geen 42e week melding is gedaan kunnen zij zich beroepen op de polisvoorwaarden waarin deze verplichting uitdrukkelijk staat opgenomen. U dient als (ex) werkgever deze uitkering 10 jaar voor eigen risico te nemen! Voor wat betreft de overige inkomensverzekeringen zoals hierboven genoemd kan een verzekeraar zich op dezelfde voorwaarden beroepen.

Al met al een groot en tot nog toe onderschat probleem. Wij adviseren u dan ook dringend om uw protocol rondom de 42e weekmelding aan te scherpen teneinde bovenstaand scenario te voorkomen.

 

Wij kunnen u als organisatie bijstaan met het correct inrichten van de 42e week melding en u helder aangeven hoe u dit probleem kunt voorkomen door tijdig de juiste acties te ondernemen.