Het loont om werknemers te helpen hun werk en zorgtaken te combineren. Uit onderzoek blijkt dat door ‘zorgvriendelijk werkgeverschap’ het verzuimpercentage lager wordt.

Werkgevers kunnen op verzuimkosten besparen door werknemers te helpen bij het combineren van werk en zorgtaken. Dat is de uitkomst van de top ‘Arbeid en Zorg’ van de ministeries van SZW, OCW en VWS. Om werkgevers te helpen met het ontwikkelen van zorgvriendelijk personeelsbeleid, liet het ministerie van SZW de (http://www.zorgvri…

Lees meer

De eerste kamer is onlangs definitief akkoord met het wetsvoorstel aanpassing Arbeidsomstandighedenwet De nieuwe wetgeving gaat in per 1-1-2017. 

De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de rol en de positie van de bedrijfsarts. Maar ook de positie van de ondernemingsraad/ personeelsvertegenwoordiging en de preventiemedewerker zijn duidelijker omlijnd.  

Waarom een nieuwe Arbowet? 

De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de arbeidsgerelateerde zorg. Er is forse kritiek geuit…

Lees meer