TEST

 28 juni 2017

Indien één van uw medewerkers langdurig ziek wordt, is het al lange tijd verplicht om een zg. 42e week melding te doen bij uw inkomensverzekeraar. Hierbij doelen we onder andere op de verzekering(en) voor het Eigen risicodragerschap van de WGA, de WIA-bodem verzekering, de WGA-hiaat verzekering, de WIA-excedent verzekeringen en overige inkomensverzekeringen. So far so good zou je zeggen, niets is echter minder waar!

De bedrijven die al een 42e week meldingsprotocol hebben doen…

Lees meer

Werkgevers kunnen pas vanaf 2019 een financiële compensatie krijgen voor de transitievergoeding na twee jaar ziekte. Wel geldt een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

In de derde voortgangsbrief over de Wet werk en zekerheid (WWZ) meldt minister Asscher dat de compensatieregeling een grote impact heeft op de (digitale) processen van UWV en dat daarom de regeling naar verwachting pas per 1 januari 2019 kan ingaan. De beoogde ingangsdatum lag eerder op 1 januari 2018. Wel gaat regeling met terug…

Lees meer

 

Sector indeling voor de WW per 2020 afgeschaft, welke impact heeft dit op uw bedrijfsvoering?

 

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt een aantal maatregelen om knelpunten in de uitvoering van de sectorindeling in de premieheffing voor de WW, ZW en WGA aan te pakken. Deze gaan per direct in.

De ministerraad heeft er op 29 juni mee ingestemd de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor advies naar de Raad van State te sturen. Het kabinet wil het voor werkgevers aant…

Lees meer

Het loont om werknemers te helpen hun werk en zorgtaken te combineren. Uit onderzoek blijkt dat door ‘zorgvriendelijk werkgeverschap’ het verzuimpercentage lager wordt.

Werkgevers kunnen op verzuimkosten besparen door werknemers te helpen bij het combineren van werk en zorgtaken. Dat is de uitkomst van de top ‘Arbeid en Zorg’ van de ministeries van SZW, OCW en VWS. Om werkgevers te helpen met het ontwikkelen van zorgvriendelijk personeelsbeleid, liet het ministerie van SZW de (http://www.zorgvri…

Lees meer

De eerste kamer is onlangs definitief akkoord met het wetsvoorstel aanpassing Arbeidsomstandighedenwet De nieuwe wetgeving gaat in per 1-1-2017. 

De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de rol en de positie van de bedrijfsarts. Maar ook de positie van de ondernemingsraad/ personeelsvertegenwoordiging en de preventiemedewerker zijn duidelijker omlijnd.  

Waarom een nieuwe Arbowet? 

De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de arbeidsgerelateerde zorg. Er is forse kritiek geuit…

Lees meer