Een werknemer stelt dat een second opinion van een bedrijfsarts bepalend is voor de vraag of aangeboden arbeid passend is, niet een UWV-deskundigenoordeel. Het Hof gaat hier niet in mee.

De zaak betrof een zieke werknemer die door zijn werkgever was gevraagd enige passende arbeid te verrichten, conform het advies van de bedrijfsarts. De werkgever beschikte over een deskundigenoordeel waarin was bevestigd dat de opgedragen arbeid passend was. Vanwege de weigering van de werknemer had zij een loon…

Lees meer