Bij een kwart van de ongevallen is de oorzaak van psychische aard 

Op dit moment is bij 23.000 arbeidsongevallen (25%) de hoofdoorzaak met minstens 4 dagen verzuim sprake van psychische overbelasting (denk aan bijvoorbeeld intimidatie en stress). Terwijl de rest (75%) de oorzaak van fysieke aarde (denk aan uitglijden, struikelen, vallen, overbelasting et. cetera) is.

 

U verkleint als werkgever de kans op ongelukken en gezondheidsklachten als u weet welke risico‚Äôs werknemers lopen in u…

Lees meer

Een werknemer stelt dat een second opinion van een bedrijfsarts bepalend is voor de vraag of aangeboden arbeid passend is, niet een UWV-deskundigenoordeel. Het Hof gaat hier niet in mee.

De zaak betrof een zieke werknemer die door zijn werkgever was gevraagd enige passende arbeid te verrichten, conform het advies van de bedrijfsarts. De werkgever beschikte over een deskundigenoordeel waarin was bevestigd dat de opgedragen arbeid passend was. Vanwege de weigering van de werknemer had zij een loon…

Lees meer