Het alsmaar stijgende aantal langdurig zieke werknemers legt extra druk op de arbeidsmarkt. Daarvoor waarschuwt Nationale-Nederlanden bij de publicatie van het eerste trendrapport ‘ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid’.

De krapte op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2022 naar recordhoogte gestegen, zo becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder deze maand. Het Centraal Planbureau voorspelde eerder al dat deze grote krapte voorlopig aan zal houden. Tegelijkertijd stijgt…

Lees meer

Per 1 januari 2022 is de naam van de Inspectie SZW veranderd in Nederlandse Arbeidsinspectie.

De Inspectie SZW is op 1 januari 2012 ontstaan door samenvoeging van de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Vanaf 1 januari 2022 is de naam opnieuw gewijzigd in Nederlandse Arbeidsinspectie. De nieuwe naam van de website is nlarbeidsinspectie.nl

De Nederlandse Arbeidsinspectie kent de volgende directies:

  • Werk en Inkomen
  • Arbeidsmarktfraud…

Lees meer

Het Centrum Werk Gezondheid en C-Support hebben praktische handreikingen over werken met langdurige coronaklachten opgesteld. De handreikingen zijn bedoeld voor werkgevers, werknemers en zelfstandig werkenden.

 

De handreikingen zijn gebaseerd op de ervaringen van mensen met langdurige coronaklachten, en de kennis en ervaring van deskundigen die mensen met langdurige coronaklachten bij werk begeleiden. De informatie is gericht op werknemers en ZZP’ers met langdurige coronaklachten, werkgeve…

Lees meer

In november 2021 steeg het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland verder door naar een uitzonderlijk hoog niveau van 5,1%. Ook het aantal ziekmeldingen in november steeg in een maand tijd meer dan ooit; met 33%. Griep en COVID-19 veroorzaakten het meeste verzuim.

Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van de HumanTotalCare groep en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers.

Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland was in november 2021…

Lees meer

Het lukt UWV geregeld niet om een beslissing te nemen op de WIA-aanvraag binnen de gestelde termijn. In sommige gevallen kan de aanvrager een vergoeding krijgen conform de wet Dwangsom en beroep.

Het UWV kampt met grote achterstanden bij de claimbeoordeling van de WIA-aanvragen. Het tekort aan verzekeringsartsen is groot en mede door Covid zijn de achterstanden nog groter geworden. Normaliter geldt dat het UWV 8 weken de tijd nodig heeft voor de WIA-claimbeoordeling. Uiterlijk in week 93 mo…

Lees meer