Vanaf juli 2023 zal de loondoorbetalingsperiode voor AOW-gerechtigde werknemers worden verkort van dertien naar 6 weken. Voor werknemers met de AOW-gerechtigde leeftijd die op 1 januari 2023 al ziek zijn, blijft de loondoorbetalingstermijn van 13 weken gelden.

Met de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is geregeld dat voor AOW-gerechtigde werknemers het opzegverbod bij ziekte, de loondoorbetalingplicht bij ziekte en de duur van het recht op ziekengeld korter duren dan voor werknemers die d…

Lees meer

Het lukt UWV geregeld niet om een beslissing te nemen op de WIA-aanvraag binnen de gestelde termijn. In sommige gevallen kan de aanvrager een vergoeding krijgen conform de wet Dwangsom en beroep.

Het UWV kampt met grote achterstanden bij de claimbeoordeling van de WIA-aanvragen. Het tekort aan verzekeringsartsen is groot en mede door Covid zijn de achterstanden nog groter geworden. Normaliter geldt dat het UWV 8 weken de tijd nodig heeft voor de WIA-claimbeoordeling. Uiterlijk in week 93 mo…

Lees meer

Het alsmaar stijgende aantal langdurig zieke werknemers legt extra druk op de arbeidsmarkt. Daarvoor waarschuwt Nationale-Nederlanden bij de publicatie van het eerste trendrapport ‘ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid’.

De krapte op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2022 naar recordhoogte gestegen, zo becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder deze maand. Het Centraal Planbureau voorspelde eerder al dat deze grote krapte voorlopig aan zal houden. Tegelijkertijd stijgt…

Lees meer

Per 1 januari 2022 is de naam van de Inspectie SZW veranderd in Nederlandse Arbeidsinspectie.

De Inspectie SZW is op 1 januari 2012 ontstaan door samenvoeging van de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Vanaf 1 januari 2022 is de naam opnieuw gewijzigd in Nederlandse Arbeidsinspectie. De nieuwe naam van de website is nlarbeidsinspectie.nl

De Nederlandse Arbeidsinspectie kent de volgende directies:

  • Werk en Inkomen
  • Arbeidsmarktfraud…

Lees meer

Het Centrum Werk Gezondheid en C-Support hebben praktische handreikingen over werken met langdurige coronaklachten opgesteld. De handreikingen zijn bedoeld voor werkgevers, werknemers en zelfstandig werkenden.

 

De handreikingen zijn gebaseerd op de ervaringen van mensen met langdurige coronaklachten, en de kennis en ervaring van deskundigen die mensen met langdurige coronaklachten bij werk begeleiden. De informatie is gericht op werknemers en ZZP’ers met langdurige coronaklachten, werkgeve…

Lees meer